Gansco

Перехід до стабільного бізнес-середовища з ODOO

Odoo, Web

Цілі та виклики

Канадський дилер столового та кухонного посуду Gansco потребував модернізації своєї системи управління операціями, яка створювала перешкоди, збільшувала ручне навантаження, а через відсутність автоматизації та численні додаткові CRM системи бухгалтерського обліку запити обробляли неефективно. Gansco попросила SOLVVE перенести бізнес-операції в ODOO 14-ї версії, що дало можливість автоматизувати та оптимізувати процеси. Крім того, Gansco потребувала системи, яка б допомогла їм оцінити обсяги майбутніх продажів відповідно до сезонних розпродажів, категорій товарів та інших властивостей.

Рішення

SOLVVE надала повністю автономну операційну систему, включаючи інтегровані відділи, синхронізовані модулі та системи, перевівши її на ODOO 14-ї версії. Крім того, SOLVVE розробила нову систему, яка збирає дані з ODOO та створює прогноз майбутніх продажів за допомогою алгоритмів машинного навчання. Команда SOLVVE використовувала програмне забезпечення Plotly Dash для забезпечення інтерактивності та комфортної роботи з системою в режимі реального часу.

A fully autonomous operating system for tableware and kitchenware business.

Особливості

 • Перенесення господарської діяльності з ОДОО 6 версії на 14.
 • Оптимізація складського процесу за допомогою прозорої та інтерактивної системи звітності.
 • Інтеграція нових маркетплейсів з ODOO для зовнішніх продажів.
 • Розробка, інтеграція та налаштування модуля прямих продажів для ODOO.
 • Інтеграція та налаштування модуля доставки вантажів.
 • Добудова системи внутрішньооптової логістики.
 • Додавання функціоналу для модуля доставки та дистанційного упралвіння складською системою.
 • Інтеграція, доопрацювання та запуск системи управління.

Результати

 1. Перенесено системи у "живе середовище" з тестування. Розроблено модуль для прямих і оптових продажів. Додана система інтерактивної звітності та модуль віддаленого складу.
 2. Підключено до ODOO понад 25 інтеграцій даних ринкових майданчиків, регулярне їх оновлення та підтримка.
 3. Повний перехід на ODDO 14 версії та налаштуваня сучасної системи, її ефективної роботи і якісного сервісу.
Gansco tableware