Політика якості

ISD Design Company Ltd., працює під торговою маркою SOLVVE (надалі «SOLVVE», «ми» або «Компанія»), ставить перед собою мету задовольняти вимоги поточних і майбутніх клієнтів Компанії, розробляючи програмне забезпечення, яке є високотехнологічним і безпечним, надійним та відповідає очікуванням кінцевих користувачів. 

Згідно з цією метою, Компанія прагне до постійних інновацій та зростання, зобов’язується впроваджувати, підтримувати та покращувати свою систему управління якістю відповідно до ISO 9001:2015.

Найвище керівництво компанії, відповідно до принципів управління якістю, викладених у ISO 9001:2015, встановило низку цінностей якими керуватиметься у своїй діяльності та у процесах прийняття рішень. 

Усі співробітники SOLVVE на всіх рівнях повинні дотримуватися таких основних цінностей: 

  • Орієнтація на клієнта. Усі процеси в Компанії розроблені таким чином, щоб задовольнити вимоги Клієнтів і забезпечити найякісніші результати в заплановані терміни.
  • Командна робота. Компанія зобов’язується створювати сприятливе робоче середовище для співпраці та забезпечувати найвищий рівень продуктивності в атмосфері самореалізації, поваги та взаємної довіри.
  • Особистісний розвиток. Ми прагнемо залучати й утримувати кваліфікованих співробітників і шукаємо можливості стати ще більш конкурентоспроможними, пропонуючи рівні можливості для особистого зростання.

Основні принципи, яких ми дотримуємося в своїй роботі - це відповідальність, повага, чесність і порядність. 

Для реалізації Політики якості Компанія вживає наступних заходів: 

  • підтримує високий рівень задоволеності клієнтів, розроблюючи продукти чи надаючи послуги, які відповідають або перевершують очікування наших клієнтів і кінцевих користувачів;
  • покращує якість програмного забезпечення на всіх етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення;
  • покращує продуктивність процесів на основі постійного моніторингу;
  • заохочує особистий і професійний ріст через можливості навчання та розвитку.

Співробітники компанії прагнуть надавати продукти, які відповідають або перевершують вимоги клієнтів і очікування кінцевих користувачів.

Вище керівництво Компанії бере на себе повну відповідальність за реалізацію цієї Політики якості, забезпечення оперативної ефективності та постійного вдосконалення системи управління якістю.